Oferta

 • Serwis:
  • kontrola sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • instalacje sygnalizacji pożaru,
  • konserwacja gaśnic,
  • pomiary parametrów oświetlenia ewakuacyjnego,
  • pomiary parametrów sieci hydrantowych,
  • kontrola szczelności instalacji gazowych,
  • pomiar natężenia dźwięku nagłośnienia ewakuacyjnego,
  • urządzenia i systemy oddymiające,
  • kontrola izotopowych czujek dymu.
 • Dokumentacja
  • projekty techniczne instalacji sygnalizacji pożaru i DSO,
  • projekty oddymiania pożarowego,
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wykonawstwo
  • instalacja sygnalizacji pożaru i DSO,
  • oddymianie grawitacyjne i mechaniczne,
  • oświetlenie ewakuacyjne,
  • hydranty wewnętrzne i instalacje tryskaczowe,
  • odzielenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych,
  • monitoring pożarowy.

Fabisiak. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl